ผู้จัดการโครงการ

คาวบอย เป็นคนเลี้ยงวัวที่สหรัฐอเมริกา ที่อยู่มาหลายร้อยปี พอมาวันหนึ่งมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา เพื่อแบ่งแยกระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง ที่จากเดิมเป็นการเลี่ยงที่ทุ่งกว้าง จึงต้องมีคนไว้คอยดูแล ควบคุม และป้องกันหมาป่า หรือ สัตว์ป่าอื่นมาทำร้าย พอสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้แพร่หลาย....

เป็นเรื่องยากในการปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบัน เพราะมีปัจจัยลบมากระทบทุกทิศทุกทาง แต่การวางกลยุทธ์อะไรต่างๆจะทำได้ยากหากเราไม่เข้าใจว่า ธุรกิจเราทำนั้นจัดอยู่ในธุรกิจอะไร

BIM ที่ใช้เดี่ยวๆ เขาเรียกว่า BIM Level 1 ซึ่งปัจจุบันต่างประเทศเริ่มทำ 2 และ 3 หรือ Digital Twin แล้ว ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ศึกษา ติดตาม เรียนรู้ และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับ High End ของโลก

การบริหารโครงการก่อสร้าง หรือ การทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากระหว่างการทำงานพบว่ามีผลลัพธ์ที่ผิดปกติจากปกติ หรือ ไม่ไช่สิ่งที่คาดหวัง หรือ วางแผนไว้ จำเป็นจะต้องรายงานให้กับผู้บริหารทราบทันที หรือ ผู้บริหารเองก็จำเป็นจะต้องสแกนหาปัญหาได้ทันถ่วงที่ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันการณ์ .....

BIM เป็นแนวความคิดในการเชื่อมโยงข้อมูลในการออกแบบอาคารแบบครบวงจร

การเคลื่อนตัวของเทคโนโลยีจะเริ่มเปลี่ยนไปจาก โปรแกรมที่ทำงานเดี่ยวๆ เป็นโซลูชั่นขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่ก่อสร้างแบบ Conventional Method ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และ ...

ศาสตร์ความรู้การบริหารโครงการเป็นศาสตร์ที่เริ่มขึ้นครั้งแรกประมาณ 100 ปีที่แล้ว และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ซึ่งยุคหลังๆนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีบนคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาการบริหารโครงการให้เห็นเป็นภาพ 3 มิติ ไม่ว่าเป็น 3D CAD หรือ BIM ซึ่งเรียกว่าเป็นการวางแผนงานแบบ 4D BIM และมีการพัฒนาความรู้ใหม่ขึ้นมา ใหม่กว่านั้นอีกเป็น AWP ...

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ได้ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันการออกแบบก่อสร้างทั่วโลกได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมๆมาก เพราะโปรแกรมออกแบบก่อสร้างจะทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การก่อสร้างทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ภาพตกแต่งภายใน 3 มิติ แบบนี้ใครๆก็คงคิดว่า ทำได้สบายๆ แต่หากบอกว่า ภาพนี้ใช้เวลาออกแบบและ Rendering ในเวลาไม่กี่นาที และกระเบื้องปูพื้นผนัง สุขภัณฑ์ เป็นรุ่นที่มีขาย ไม่ไช่แค่ทำให้สวยๆ เวลาปูกระเบื้องจริงหาซือไม่ได้

Nemeschek เป็นบริษัทพัฒนาโปรแกรม BIM ชั้นนำที่เยอรมันนี ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกระดับ High End ได้แต่งตั้งบริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายโปรแกรม Allplan และให้บริการอบรมการใช้งาน บริการหลังการขาย และ ช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างราบรื่น

การที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันในวงการออกแบบก่อสร้างนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยใช้พนักงานเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม เพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือให้สูงขึ้นจากเดิม เพราะคู่แข่งใช้กันอย่างไร จำเป็นจะต้องมีที่สูงกว่า เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะเราจะได้งานที่รวดเร็วกว่า ต้นทุน และ แรงงานที่น้อยกว่าเดิม

ปัญหาของการวางแผนงานอันดับต้น คือ การวางแผนงานไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะการวางแผนงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน ทำให้การวางแผนงานไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง การวางแผนโครงการด้วยโปรแกรม MS Project หรือ Oracle Primavera P6 แล้วนำมาเชื่อมโยงกับโมเดลอาคาร (3D CAD/BIM) ด้วยโปรแกรมยอดนิยม เช่น Bentley, Revit, Skectup, AutoCAD, Allplan และอื่นๆ แล้วทำการ simulation แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเช่น ผู้รับเหมาเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการปรับปรุงแผนโครงการให้กระชัด รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการใช้อาคารสาธารณะที่ความซับซ้อนมากกว่าเดิม เพราะเราต้องการความปลอดภัยและการมีคุณชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิม การออกแบบอาคารด้วยการสร้างพื้นที่กว้างๆสำหรับอาคารสาธารณะไม่ได้ตอบโจทย์หรือ แก้ปัญหาการคับคลั่งในการเดินทาง หรือ การอพยพผู้คนออกจากอาคาร โปรแกรม Legion เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา เข้าใจอาคารที่ตนเองรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น Webinar ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ Bentley Systems,Inc มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแก้ปัญาโครงการต่างๆทั่วโลกให้ฟัง

คำย่อ 10 ตัวแรกที่ใช้กันบ่อยๆ หากไม่เคยใจ เชยแย่เลยนะ ลองมาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นขบวนการทำงานด้านการออกแบบก่อสร้าง

การทำโมเดล BIM (Building Information Modeling) ใหญ่ๆ ที่ประกอบกันทั้งโครงการ ที่อาจประกอบด้วย อาคารขนาดใหญ่หลายๆหลัง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน รั้ว ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ลานจอดรถ และอื่นๆ การสร้างเป็นไฟล์ๆหลายๆๆๆไฟล์ ทำให้เกิดความขัดแย้งกันตลอดเวลา และต้องทำงานกันหลายๆทีมงาน (Muliple discipline) การต้องทำ LOD สูงๆ บางครั้งเราก็พบว่า มันคือ ความหายะนะ โดยเฉพาะต้องบริหารไฟล์นั้นไป ตั้งแต่ ออกแบบ ก่อสร้าง ประสานงาน ก่อสร้าง และ Handover ให้เจ้าของโครงการ

ปรัชญญาของ BIM (Building Information Modeling) เป็นการเก็บเป็นนามสกุลกลาง เพื่อให้โปรแกรมต่างๆที่รองรับในมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำเอาข้อมูลหรือไฟล์ที่เป็นนามสกุลเดียวกัน รุ่นเดียวกันเอาไปทำงานในส่วนอื่นๆได้ ไฟล์ IFC เป็นไฟล์กลางของโปรแกรม BIM โดย SmartBuilding เป็นสมาคมที่เป็นผู้ออก IFC (Industrial Foundation Classes) ว่าใครอยากรองรับผ่านการทดสอบ จะต้องส่งเข้าทดสอบก่อน

โปรแกรม MicroStation เป็นโปรแกรม CAD รองรับการทำงานสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำงานด้านได้เหมาะกับการทำ Production สูงๆ

ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบครบวงจรที่รวบรวมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ ระบบการก่อสร้างครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารทรัพย์สิน

หัวใจการออกแบบโครงการคือ การนำเอา 3d parametric objects ที่เคยทำไว้แล้ว หรือ จากโรงงานผลิต นำมาใช้งาน ทำให้สถาปนิก วิศวกร ทำงานออกแบบได้ง่ายขึ้น คุณภาพดีขึ้น เพราะใช้มุ่งใช้เวลาในการออกแบบให้โครงการสวย มีจุดเด่น ใช้งานได้ดี ราคาประหยัด แทนการต้องไปนั่งเขียนแบบขยายซ้ำๆกันทุกโครงการ

ทูพลัส ซอฟท์ เปิดหลักสูตรอบรมการใช้งานและสัมมนาโปรแกรม การบริหารโครงการ BIM และการประมาณราคาก่อสร้าง รายเดือนให้ผู้สนใจสามารถสมัครอบรมและสัมมนาได้ความรู้สมัยใหม่ได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ BIM (Building Information Modeling) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง บริหารอาคาร ได้ใช้ประโยชน์กับข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจาก BIM เพราะ BIM = 3D CAD + Data ทำให้เราได้ข้อมูล (Data) เอามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย จากตอนก่อนเราไม่เคยทำได้มาก่อน ปัญหาเลยอยู่ที่ว่า เราเคยได้ใช้ข้อมูล BIM มาทำประโยชน์กันแค่ไหน ?

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย การวางแผนงานโครงการด้วย Oracle Primavera P6 เลยจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโครงการว่า โครงการจะมีโอกาสเกิดความเสียงที่จะทำงานเกินเวลาที่กำหนด และ เกินงบประมาณไปเท่าไหร่ โมดูล Oracle Primavera Risk Analysis เป็นคำตอบ ..

การที่เราจะคิดปริมาณงานที่เปลี่ยนไป หรือ ตรวจสอบว่า Model แต่ละ Model มีจำนวนงานที่เปลี่ยนไปอย่างไรนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีผล ต่อค่าใช้จ่ายในโครงการที่จะเกิดขึ้น และระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ทางโปรแกรม Visicon มี Function ที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง Model ที่มีการเปลี่ยนแปลง (Quantity Variance)

Application Solutions สำหรับการบริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้